Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Επάνω στον Σταυρό φυσάει απίστευτη μοναξιά...(Ψυχοφελή)


                         Η υψηλότερη μορφή της άνοιξης που ξέρω: μια ελληνική Μεγάλη Εβδομάδα» 
(Γ. Σεφέρης )