Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017

Ι.Ν.Τ.Προδρόμου Κ.Αχαϊας- Εγκαίνια παρεκκλησίου Αγίου Φανουρίου Αλυκών (Media)

Μὲ λαμπρότητα ἐτελέσθησαν τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, Ἁλυκῶν Κάτω Ἀχαΐας.
 Τὸ Σάββατο τὸ πρωί, 16.9.2017, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, Ἁλυκῶν Κάτω Ἀχαΐας, (παρεκκλήσιον Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀχαΐας), ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐτέλεσε τὰ ἱερὰ Ἐγκαίνια του ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ δωρεὰ τῆς εὐσεβεστάτης κ. Παναγιώτας Χατζοπούλου.
 Ὁ Σεβασμιώτατος κατὰ τὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία ἐξηγοῦσε τὰ τελούμενα στοὺς πιστούς, οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τὸ ἱερό παρεκκλήσιο καὶ τοὺς χώρους πέριξ αὐτοῦ.
 Ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τὴν πρώτη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων τῆς Ἐνορίας.
Πλῆθος πιστῶν συμμετεῖχαν στήν Θεία Λειτουργία μέ πρῶτον τόν Δήμαρχο τῆς Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστο Νικολάου.
  Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στὴν μεγάλη δωρεά τῆς κ. Παναγιώτας Χατζοπούλου, ἡ ὁποία προσέφερε τήν οἰκία της μετά τοῦ οἰκοπέδου καί τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου φανουρίου.  Ἡ εὐλαβεστάτη Παναγιώτα Χατζοπούλου ἒχει δωρίσει καί τήν ἐντός τῆς πόλεως τῆς Κάτω Ἀχαΐας οἰκία της, ὃπου στεγάζεται τό πνευματικό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
          Τὸ ὄνομά σας, εἶπε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος, ἐγράφη ὂχι μόνο εἰς τὰ δίπτυχα τῆς γῆς, ἀλλά καί εἰς τὰς δέλτους τοῦ οὐρανοῦ .
Ἑπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε στήν κ. Παναγιώτα,  Εὐεργετήριο Γράμμα γιὰ τὴν μεγάλη της προσφορὰ πρὸς τὴν Ἐνορία τοῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀχαΐας καὶ στὴν Ἐκκλησία γενικώτερα.
    Τέλος, τὸ λόγο ἔλαβε ἡ κ. Παναγιώτα Χατζοπούλου, ἡ ὁποία εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν πολλή του ἀγάπη καὶ τὸ ἀμέριστο πατρικό του ἐνδιαφέρον, ὡς καὶ τὸν προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο γιὰ τὴν στήριξή του


http://i-m-patron.gr/