Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017

Ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης στὴν Πάτρα.


Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη  ἑορτὴ τοῦ Γενεσίου τῆς Παναγίας στὸν μεγαλοπρεπῆ 
καὶ ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίαςτῆς Παντανάσσης τῶν Πατρῶν.
Τὴν παραμονὴ τὸ βράδυ,7.9.2017, ἐτελέσθη Ἱερὰ Ἀγρυπνίαἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳὑπὸ τοῦ πανοσιολογιωτάτουἈρχιμπ. Ἀρτεμίου ἈργυροπούλουΠρωτοσυγκέλλου τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
● Ἀνήμερατὸ πρωί,8.9.2017, ἐτελέσθη  Θεία Λειτουργίαπροεξάρχοντος τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶνκ.κΧρυσοστόμουτὴ συμμετοχῇ πολλῶν 
Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ πλήθους Λαοῦποὺ καταὐτάς τὰς ἡμέρας 
προσέτρεξε στόν Ἱερό Ναό Τηςγιά νὰ καταθέσῃ τὰ μῦρα τῆς εὐλαβείας του στὸ
 ἱερὸ Εἰκόνισμά Της.
            Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὴν προετοιμασία τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς
 Ἄνναςγιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς Θεόπαιδος Μαριὰμ καὶ ἑστίασε στὴν προετοιμασία ποῦ 
πρέπει νὰ κάνουν οἱ ἄνθρωποι σήμερα  ὅταν πρόκειται νὰ ἔλθουνεἰς Γάμου κοινωνία καὶ 
νὰ ἀποκτήσουν παιδιά καὶ  ὁποία δὲν πρέπει νὰ ἐξαντλεῖται στὰ  κοσμικὰ πράγματα καὶ στὶςἐργασίες τὶς πολυέξοδες πού δὲν ὀφελοῦνἀλλὰ νὰ γίνεται προετοιμασία μὲ προσευχήμὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ μὲ τὴνσυναίσθηση ὅτι  ἄνθρωπος γίνεται συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ . Ἐπίσηςἀνεφέρθη στὸ ὅτι  ἄνθρωπος  ἀπὸ τὴν ὥρα τῆς συλλήψεώς τους ἔχει ψυχήὅπως καὶ σῶμα καὶ γιαὐτὸ τὸνλόγοὁποιαδήποτε προσπάθεια καταστροφῆς τοῦ ἐμβρύου 
συνιστᾶ φόνο καὶ τέλος στὸ τρίτο σημεῖο τοῦ κηρύγματός του,ἀνεφέρθη στὴν παγκόσμια 
χαρὰ καὶ στὴν παγκόσμια γιορτὴ τῆς Παναγίας μας καὶ ἐπεσήμανε ὅτι αὐτὲς εἶναι οἱ 
παγκόσμιες ἑορτὲς ποὺ πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἑορτάζουν καὶ ὄχι οἱ παγκόσμιες ἡμέρες 
ποὺ  σήμερα μᾶς ἐπιβάλλουν καὶ οἱὁποῖες εἶναι ξένες μέ τήν πνευματικότητα καί   τήν   Ὀρθόδοξη παράδοσή μας καὶ οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μὲ τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς 
Πατρίδος    μας.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας  Σεβασμιώτατος προεχείρισε 
Ἀναγνῶστες,     τοὺς εὐλαβεστάτους Νέους,Γεώργιο ΣπυρόπουλοἈνδρέα Καχριμάνη καὶ 
Παναγιώτη Μηνιάτη καὶ τοὺς ἐπήνεσε γιὰ τὸ ἦθος τους καὶ τὴν ἀφοσίωσήτους στὴν ἁγία μας  Ἐκκλησία.
Ἐπίσηςσυνεχάρη τὸ προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πΚωνσταντῖνο Παπαδόπουλο 
καὶ τοὺς συνεργάτες του γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση τῆς ἱερᾶς πανηγύρεωςὡς καὶ ὅλους τούς Ἐνορίτας γιὰ τὴν εὐσέβειά τους καὶ τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴνἘκκλησία.i-m-patron.gr