Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020

 Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Φωσταίνης Πατρῶν.

 Μέ λαμπρότητα ἐτελέσθησαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου τά Ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Φωσταίνης Πατρῶν.

     Ὁ Ναός ἀνηγέρθη στόν τόπο, ὃπου εὑρίσκετο ὁ προηγούμενος Ναός, ὁ ὁποῖος κατεστράφη ὁλοσχερῶς, ἀπό τόν μεγάλο σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου 2008.

     Ἀπό τήν ἂλλη κιόλας ἡμέρα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν, συντόνισε τίς ἐργασίες μέ τήν ἀμέριστη συμπαράσταση τοῦ Ἱερέως τῆς Ἐνορίας π. Γεωργίου Κλουκινιώτη, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων καί ὃλων τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, ὣστε νά γίνουν τά σχέδια τοῦ νέου Ναοῦ, νά ἐγκριθοῦν ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες καί νά συνεχισθοῦν οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως καί ἀποπερατώσεως τοῦ περικαλλοῦς νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων.

          Ἡ ἡμέρα τῶν Ἐγκαινίων ἦτο συγκινησιακά καί συναισθηματικά φορτισμένη, διότι τόσον ὁ Ἱερέας, ὃσον καί οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ἒβλεπαν  τούς κόπους τους, τήν πίστη καί τήν ὑπομονή τους, ἀλλά καί τήν ὐπακοή καί ἀρίστη συνεργασία μέ τόν Μητροπολίτη νά στέφωνται ἀπό τόν Θεό.

          Τήν παραμονή τῶν Ἐγκαινίων, 21.8.2020, ὁ Σεβασμιώτατος «κατέθεσε» τά Ἱερά Λείψανα τῶν ἀγίων Μαρτύρων στόν Ναό, προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.

          Ἀνήμερα, 22.8.2020, ἐτελέσθησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τά ἱερά Ἐγκαίνια μέ τήν συμμετοχή πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ ἀπό τήν Φώσταινα καί τήν εὐρύτερη περιοχή καί ἐν συνεχείᾳ ἡ πρώτη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

          Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξηγοῦσε κατά τήν διάρκεια τῶν ἱερῶν ἐγκαινίων τά τελούμενα καί πρό τῆς Θείας Λειτουργίας ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς μέ λόγια συγκινητικά  στά «σεισμικά» τοῦ 2008, στίς ἐργώδεις καί πάνω ἀπό τίς δυνάμεις τους προσπάθειες γιά νά ἀνεγερθῇ ὁ θαυμάσιος καί περικαλλής Ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, τό κόσμημα αὐτό τοῦ χωριοῦ τους, ἀλλά καί τῆς Μητροπόλεως ἁπάσης.

          Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε  στόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Γεώργιο Κλουκινιώτη τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, γιά τίς ὑπηρεσίες του στήν Ἐνορία καί γιά τούς πολλούς του κόπους γιά τήν ἀνοικοδόμηση καί ἀποπεράτωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε...