Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

"Φωνή Κυρίου" Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

H "Φωνή Κυρίου" είναι Εβδομαδιαίο φύλλο 
Ορθοδόξου πίστεως και ζωής 
της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
 και διανέμεται δωρεάν