Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Παντανάσσης στήν Πάτρα.

Μὲ λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους προσκυνητῶν ἐτελέσθη τήν Πέμπτη, 7.9.2017, ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης τῶν Πατρῶν.
Στὸν Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἑπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
          Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στό ἁγιόλευκτο ζεῦγος, Ἰωακείμ καί Ἂννα καί στόν παμμακάριστο καρπό τους τήν θεόπαιδα Μαρία, ἡ ὁποία προῆλθε ἐξ’ αὐτῶν ὡς μῦρον εὐῶδες, ὡς προϊόν βαθείας πίστεως καί προσευχῆς πρός τόν Θεόν.
          Μῦρον- χαρά καί οὐρανός ἡ Παναγία. Μῦρον καί χαρά γιά τόν κόσμο τό κάθε παιδί πού προέρχεται ἐκ γονέων εὐλαβῶν. Μῦρον καί χαρά τό κάθε παιδί πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, ὡς δῶρον καί εὐλογία.
          Εὒχομαι ὡς μῦρα νά εὐωδιάζουν τά παιδιά σας στόν κόσμο καί χαρά νά σκορπίζουν στήν κοινωνία διά πρεσβειῶν τῆς παγκοσμίου χαρᾶς, τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου, εὐχήθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στά πλήθη τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, πού κατέκλυσαν τόν μεγαλοπρεπῆ Ναό τῆς  Παντανάσσης τῶν Πατρῶν.
http://i-m-patron.gr/