Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017

Ἡ ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Πάτρα.

Μὲ λαμπρότητα καὶ ἱερὰ κατάνυξη ἑορτάσθη ἡ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν.

Α) Πανηγύρισαν οἱ Ἱερὲς Μονὲς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νοτενῶν καὶ Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοποδαριτίσσης                                                         ● Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐχοροστάτησε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Νοτενῶν, ἡ ὁποία κατεκλύσθη ἀπὸ πλῆθος προσκυνητῶν ἀπὸ Ἀχαΐα καὶ Ἠλεία, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν ἐκεῖ γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸ θαυματουργὸ εἰκόνισμα τῆς Παναγίας καὶ τὰ Λείψανα τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἰωακεὶμ τοῦ νέου Ἀσκητοῦ, Ἡγουμένου χρηματίσαντος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὶς ἀρετὲς τῆς Παναγίας μας καὶ στὸ πῶς πρέπει νὰ τιμᾶμε, ἐπάξια τὴν Θεοτόκο. Ἔκανε λόγο γιὰ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῶν ἠθῶν καὶ γιὰ τοὺς ξενόφερτους ἑορτασμοὺς καὶ ἐτόνισε τὴν ἀνάγκη προσηλώσεως στὴν ἁγία μας πίστη καὶ στὴν Ὀρθόδοξη παράδοση.
Ἐπίσης, μέ θερμά λόγια ἀνεφέρθη στόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς, π. Ἰερώνυμό, ὁ ὁποῖος γιά πολλές δεκαετίες διακονεῖ μέ αὐταπάρνηση στήν Ἱερά Μονή.

●Ἀνήμερα ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερά Μονὴ Χρυσοποδαριτίσσης, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.
Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε γιὰ τὸν στενὸ σύνδεσμο τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν Παναγία, ὅπως τὸν περιγράφει ὁ ἱερὸς Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας, Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ  ὅτι ἡ Παναγία τοῦ «πῆρε τὸν νοῦν καὶ τοῦ αἰχμαλώτισε τὴν καρδιά».
Ἐπίσης ἐπήνεσε τὸν πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο π. Νικόδημο καὶ τοὺς εὐλαβεστάτους Μοναχοὺς ποὺ ἀποτελοῦν τὴν σεπτὴ συνοδεία του.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐλιτανεύθη ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Χρυσοποδαριτίσσης, (ἀντίγραφο τοῦ πρωτοτύπου, ἀφοῦ ἡ ἐφέστιος εἰκὼν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἔχει πρὸ πολλῶν ἐτῶν, δυστυχῶς, κλαπῆ).

● Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Νοτενῶν, τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε γιὰ τὸ πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀνεφέρθη σὲ θαυμαστὰ περιστατικὰ ποὺ ἐπιτελοῦνται διὰ πρεσβειῶν Της.

 Β) Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν.
Ἀνήμερα ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ πανοσιολιογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Συμεὼν  Χατζῆ καὶ τῶν  Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἐν πληθούση Ἐκκλησία.
Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ἐπικαίρως ὁ π. Συμεών.

Τὸ ἀπόγευμα, ἐτελέσθη ὁ Μεθέορτος Ἑσπερινός, οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἡ λιτάνευση τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῆς Μονῆς, πέριξ αὐτῆς, ἐνῶ τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Παντελίδης.

i-m-patron.gr/