Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στίς Κατασκηνώσεις τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν στήν Ρίζα Ἀντιρρίου

Τά 100 καί πλέον ἀγόρια πού προέρχονται ἀπό τήν Μητροπολιτική περιφέρεια τῶν Πατρῶν καί φιλοξενοῦνται στίς Κατασκηνώσεις τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν στήν Ρίζα Ἀντιρρίου, ἐπεσκέφθη τό Σάββατο 30.7.2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἔγινε δεκτός μέ πολύ σεβασμό καί μεγάλο ἐνθουσιασμό ἀπό τά παιδιά.
            Τόν Σεβασμιώτατο ὑποδέχθηκαν μαζί μέ τούς κατασκηνωτές,  ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, Προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ» καί πνευματικός τῶν Κατασκηνώσεων, Ἀρχιμ. π. Βασίλειος Μπλάνας, ὁ Ἀρχηγός τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου κ. Παναγιώτης Ἀκτύπης, τά στελέχη τῆς κατασκήνωσης, οἱ ἐθελόντριες μαγείρισσες καθώς καί τό ὑπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό.
            Ὁ Σεβασμιώτατος παρεκάθησε  σέ γεῦμα πού παρετέθη καί ὡμίλησε στά παιδιά, δίδοντάς τους συμβουλές γιά τήν πνευματική πορεία καί ζωή.
            Οἱ Κατασκηνωτές μέ τήν σειρά τους, μέσα σέ ἐνθουσιαστικό κλῖμα, παρουσίασαν σύντομο μουσικό πρόγραμμα.
            Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τέλος καί ἐπήνεσε τίς ὑπευθύνους τῆς Κατασκήνωσης, τόν π. Βασίλειο, τόν Ἀρχηγό, τούς Ὁμαδάρχες καί ὅλα τά παιδιά καί τούς εὐχήθηκε κάθε εὐλογία παρά Κυρίου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως