Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017

Κυριακή του Ασώτου

Παραβολή του Ασώτου Υιού

Επεν Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· νθρωπός τις εχε δύο υούς. Κα επεν νεώτερος ατν τ πατρί· πάτερ, δός μοι τ πιβάλλον μέρος τς οσίας. Κα διελεν ατος τν βίον. Κα μετ᾿ ο πολλς μέρας συναγαγν παντα νεώτερος υἱὸς πεδήμησεν ες χώραν μακράν, κα κε διεσκόρπισε τν οσίαν ατο ζν σώτως. 


Δαπανήσαντος δ ατο πάντα γένετο λιμς σχυρς κατ τν χώραν κείνην, κα ατς ρξατο στερεσθαι. Κα πορευθες κολλήθη ν τν πολιτν τς χώρας κείνης, καὶἔπεμψεν ατν ες τος γρος ατο βόσκειν χοίρους. Κα πεθύμει γεμίσαι τν κοιλίαν ατο π τν κερατίων ν σθιον ο χοροι, κα οδες δίδου ατ. Ες αυτν δὲἐλθν επε· πόσοι μίσθιοι το πατρός μου περισσεύουσιν ρτων, γ δ λιμῷἀπόλλυμαι! ᾿Αναστς πορεύσομαι πρς τν πατέρα μου καὶἐρ ατ· πάτερ, μαρτον ες τν ορανν καὶἐνώπιόν σου· οκέτι εμὶἄξιος κληθναι υός σου· ποίησόν με ς να τν μισθίων σου. Καὶἀναστς λθε πρς τν πατέρα ατο.

Ετι δ ατο μακρν πέχοντος εδεν ατν πατρ ατο κα σπλαγχνίσθη, κα δραμν πέπεσεν π τν τράχηλον ατο κα κατεφίλησεν ατόν. Επε δ ατ υός· πάτερ, μαρτον ες τν ορανν κα νώπιόν σου, κα οκέτι εμ ξιος κληθναι υός σου. Επε δ πατρ πρς τος δούλους ατο· ξενέγκατε τν στολν τν πρώτην κα νδύσατε ατόν, κα δότε δακτύλιον ες τν χερα ατο κα ποδήματα ες τος πόδας, κα νέγκαντες τν μόσχον τν σιτευτν θύσατε, κα φαγόντες εφρανθμεν, τι οτος υός μου νεκρς ν κα νέζησε, κα πολωλς ν κα ερέθη. Κα ρξαντο εφραίνεσθαι.

Ην δ υἱὸς ατο πρεσβύτερος ν γρ· κα ς ρχόμενος γγισε τ οκί, κουσε συμφωνίας κα χορν, κα προσκαλεσάμενος να τν παίδων πυνθάνετο τί εη τατα. Ο δ επεν ατ· τι δελφός σου κει, κα θυσεν πατήρ σου τν μόσχον τν σιτευτόν, τι γιαίνοντα ατν πέλαβεν. ᾿Ωργίσθη δ κα οκ θελεν εσελθεν. Ο ον πατρ ατο ξελθν παρεκάλει ατόν. Ο δ ποκριθες επε τ πατρί· δο τοσατα τη δουλεύω σοι κα οδέποτε ντολήν σου παρλθον, κα μο οδέποτε δωκας ριφον να μετ τν φίλων μου εφρανθ· τε δ υός σου οτος, καταφαγών σου τν βίον μετ πορνν, λθεν, θυσας ατ τν μόσχον τν σιτευτόν. Ο δ επεν ατ· τέκνον, σ πάντοτε μετ᾿ μο ε, κα πάντα τ μ σά στιν· εφρανθναι δ κα χαρναι δει, τι δελφός σου οτος νεκρς ν κα νέζησε, κα πολωλς ν κα ερέθη.


Απόδοση σε απλή γλώσσα

Επε Κύριος τήν παραβολή· κάποιος νθρωπος εχε δύο γιούς. Ο μικρότερος π’ ατος επε στν πατέρα του· “πατέρα, δσε μου τ μερίδιο τς περιουσίας πο μο ναλογε”· κι κενος τος μοίρασε τν περιουσία. Υστερα π λίγες μέρες μικρότερος γις τ μάζεψε λα κι φυγε σ χώρα μακρινή. ᾿Εκε σκόρπισε τν περιουσία του κάνοντας σωτη ζωή. Οταν τ ξόδεψε λα, τυχε ν πέσει μεγάλη πείνα στ χώρα κείνη, κα ρχισε κι ατς ν στερεται. Πγε λοιπόν κι γινε ργάτης σ ναν π τος πολίτες κείνης τς χώρας, ποος τν στειλε στ χωράφια του ν βόσκει χοίρους. Εφτασε στ σημεο ν θέλει ν χορτάσει μ τ ξυλοκέρατα πο τρωγαν ο χοροι, λλ κανένας δν το δινε. Τελικ συνλθε κα επε· “πόσοι ργάτες το πατέρα μου χουν περίσσιο ψωμί, κι γ δ πεθαίνω τς πείνας! Θ σηκωθ κα θ πάω στν πατέρα μου κα θ το π· πατέρα, μάρτησα στν Θε κα σ’ σένα· δν εμαι ξιος πι ν λέγομαι γιός σου· κάνε με σν ναν π τος ργάτες σου”. Σηκώθηκε, λοιπόν, κα ξεκίνησε ν πάει στν πατέρα του.

᾿Εν ταν κόμη μακριά, τν εδε πατέρας του, τν σπλαχνίστηκε, τρεξε, τν γκάλιασε σφιχτ κα τν καταφιλοσε. Τότε γιός του το επε· “πατέρα, μάρτησα στν Θε κα σ’ σένα κα δν ξίζω ν λέγομαι παιδί σου”. Ο πατέρας μως γύρισε στος δούλους του κα τος διέταξε· “βγάλτε γρήγορα τν καλύτερη στολ κα ντύστε τον· φορέστε του δαχτυλίδι στ χέρι κα δστε του ποδήματα. Φέρτε τ σιτευτ μοσχάρι κα σφάξτε το ν φμε κα ν εφρανθομε, γιατ ατς γιός μου ταν νεκρς κα ναστήθηκε, ταν χαμένος κα βρέθηκε”. Ετσι ρχισαν ν εφραίνονται.


Ο μεγαλύτερος γιός του βρισκόταν στ χωράφι· κα καθς ρχόταν κα πλησίαζε στ σπίτι, κουσε μουσικς κα χορούς. Φώναξε, λοιπόν, ναν π τος πηρέτες κα ρώτησε ν μάθει τί συμβαίνει. ᾿Εκενος το επε· “γύρισε δελφός σου, κι πατέρας σου σφαξε τ σιτευτ μοσχάρι, γιατ το ρθε πίσω γερός”. Ατς τότε θύμωσε κα δν θελε ν μπε μέσα. Ο πατέρας του βγκε κα τν παρακαλοσε, κενος μως το ποκρίθηκε· “γ τόσα χρόνια σο δουλεύω κα ποτ δν παράκουσα καμι ντολή σου· κι μως σ’ μένα δν δωσες ποτ να κατσίκι γι ν εφρανθ μ τος φίλους μου. Οταν μως ρθε ατς γιός σου, πο κατασπατάλησε τν περιουσία σου μ πόρνες, σφαξες γι χάρη του τ σιτευτ μοσχάρι”. Κι πατέρας του το πάντησε· “παιδί μου, σ εσαι πάντοτε μαζί μου κι ,τι εναι δικό μου εναι κα δικό σου. Επρεπε μως ν εφρανθομε κα ν χαρομε, γιατ δελφός σου ατς ταν νεκρς κι ναστήθηκε, ταν χαμένος κα βρέθηκε”.