Σάββατο 17 Ιουνίου 2017

"Φωνή Κυρίου" Κυριακή 18 Ιουνίου 2017

H "Φωνή Κυρίου" είναι Εβδομαδιαίο φύλλο 
Ορθοδόξου πίστεως και ζωής 
της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
 και διανέμεται δωρεάν.