Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Kαλώς Ορίσατε!!

Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς.  καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν. Ματθ.28,16-20


Με τη χάρη του Παναγάθου Θεού, τις πρεσβείες του εν Αγίοις Πατρός ημών Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, επισκόπου Αθηνών, και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κ. Χρυσοστόμου, ξεκινάμε μέσα από αυτό το ιστολόγιο, μια νέα προσπάθεια να υπηρετήσουμε τον ευλογημένο λαό του Θεού, προσπαθώντας να ακολουθήσουμε τα λόγια Εκείνου, που μας προτρέπει με το «πορευθέντες» να μοιράσουμε και να διαδώσουμε το λόγο Του, σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία και η πληροφόρηση στις μέρες μας, μας χαρίζει πολλές δυνατότητες τις οποίες καλούμαστε να αξιοποιήσουμε προς το συμφέρον. 

Δόξα τω Θεώ πολλά ιστολόγια, ιστοσελίδες και λοιπά ηλεκτρονικά μέσα προσφέρουν ποιοτικό πνευματικό λόγο. Δόξα τω Θεώ δε λείπουν οι αφορμές στο διαδίκτυο να «δροσιστούμε» με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμενοι και εμείς, ιερείς και ενορίτες της Ενορίας του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Πατρών, ελπίζουμε το παρόν ιστολόγιο να προστεθεί και αυτό ως χώρος διακονίας και προσφοράς στο όνομα Εκείνου του πληρούντος τας καρδίας ημών. 

Ευχόμαστε και προσευχόμαστε και ο παρών ιστοχώρος να διδάσκει όλους μας τηρείν πάντα όσα ενετείλατο ημίν. Κάθε ανάρτηση και σε αυτόν ας είναι μια αφορμή να δοξάζεται το όνομα Του από του νυν και έως του αιώνος. Αμήν.